Poji samarbetar med Oztech för CE-märkning

Hur vet man om en maskin är säker?

Så gott som alla maskiner och verktyg som ska säljas i EU behöver ha CE-märkning. Att en produkt är CE-märkt betyder att den följer relevanta lagar som gäller för hälso-, miljö- och säkerhetskrav i EU.

CE-märkning kräver noggrann riskanalys

Syftet med CE-märkning är att förebygga olyckor.

För att kunna CE-märka något behöver du först analysera och dokumentera alla risker som finns med produkten, och sen göra ditt yttersta för att eliminera dem.

Det är ett detektivarbete som kräver metodisk granskning av allt som kan gå fel, både ur konstruktions- och användarperspektiv. Det är viktigt att göra det noga, för den som inte gjort sin hemläxa ordentligt kan få betala dyrt om olyckan är framme.

CE-märkning
Genom att CE-märka en produkt försäkrar tillverkaren att den uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv.

Samarbetar med Oztech för CE-märkning

När Poji konstruerar ett lyftverktyg eller en maskin, så samarbetar vi med Jens Tornblad på Oztech. Han analyserar och bygger bort alla risker, och att tar fram en genomtänkt användarmanual. Först därefter kan vi CE-märka produkten.

Riskanalys är i vissa avseenden en bedömningssport

Enligt Jens är riskanalys i vissa avseenden en bedömningssport som bygger på magkänsla och erfarenhet. Mycket går att analysera utifrån regler och standarder men i ett visst läge behöver man se bortom detta och det är då erfarenheten kommer in i bilden. Ju mer man kan om produkten desto mer realistisk blir riskanalysen.

– Det bästa är om man sitter tre fyra stycken och utvärderar något tillsammans. Då bör man ha sett ett och annat genom åren och kunna förutse de flesta riskerna, säger Jens, som är ingenjör med lång erfarenhet av haveri- och kvalitetsutredningar.
I många år var han senior ingenjör på Rolls Royce eftermarknad, och utredde vad det var som egentligen gått snett i samband med haverier.

– Vi gjorde praktiska bedömningar av konstruktioner och situationer. För det mesta kunde vi förstå vad som gått fel, men ibland fanns det inte tillräckligt många bitar kvar för att kunna avgöra orsaken till ett haveri.

Lyftverktyg som spar pengar

Idag arbetar Jens mer förebyggande. Ett projekt där Poji och Oztech nyligen samarbetat var vid konstruktionen av lyftverktyget ”Fiskgjusen”. En avancerad lyftbalk som gör att man kan enkelt kan lyfta i och ur båtar ur vattnet med en truck, tack vare att balken kan roteras och förskjutas i alla led.

Hunduddens varv hade en vision om att förenkla sjösättning av båtar upp till 13 ton. Baserat på Hunduddens vision tog Poji fram en lösning till vilken Oztech sammanställde den dokumentation som behövs enligt Maskindirektivets bilaga IIB, ”Delvis fullbordad maskin”.

Fiskgjusen är ett avancerat lyftverktyg för att lyfta i och ur båtar ur vattnet som Poji konstruerat och Oztech har riskbedömt och CE-märkt
Lyftverktyget Fiskgjusen kan roteras och förskjutas i alla riktningar.

Så utvärderar Oztech en produkts risker

I det arbetet tar Jens först reda på vilka standarder och direktiv som gäller för produkten. Sedan granskar han alla detaljer och värderar vilka saker som kan gå fel, och hur allvarlig skada det skulle kunna resultera i om olyckan är framme.

– Det kanske är extremt liten risk att en viss detalj havererar, men om konsekvenserna är stora, så bör man bygga bort den risken.

Tre prioriteringar vid CE-märkning

Jens pratar om tre prioriteringsnivåer som han arbetar efter:
1. Kan vi konstruera bort risken så att den inte finns?
2. Kan vi montera dit något skydd på maskinen som förhindrar olyckor?
3. Om de två första nivåerna inte går att uppnå, kan vi med hjälp av information och varningar skapa ett säkert handhavande av maskinen?

– Ta en motorsåg som exempel! Man kan inte täcka in svärdet med något skydd, för då fungerar inte produkten. Så där finns det hur många varningstexter som helst i manualen, berättar Jens.

Samtidigt går det inte att att ha en manual som anger allt som man INTE får göra.
– En sån lista kommer aldrig att kunna bli komplett, menar Jens.

Dokumentation och användarmanual

Det sista steget i CE-märkningsprocessen är att sätta ihop en teknisk fil som beskriver hur konstruktionen ser ut, och att skapa en proffsig användarmanual.

– Vårt arbete går egentligen ut på att systematiskt skapa förtroende för att en produkt fungerar och är säker att använda. Och vi gör det så ekonomiskt som möjligt, avslutar Jens.


Läs om våra andra samarbetspartners:

Kvint Landskapsarkitektur

De ritar framtidens modulhus