HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR HÅLLFAST KONSTRUKTION

Vår specialitet är FEM-analyser av er produkt.
Vi jobbar löpande med metodutveckling för att öka värdet av våra tjänster och att korta våra och dina ledtider.

Industriellt byggande kräver industriella processer. Vi tar vår erfarenhet från maskinkonstruktion och utvecklar metoder för att effektivisera 3D-analyser av hus med trä och/eller stålstomme.

Vi tar din idé hela vägen från servettskiss till validerad fysisk produkt. Vi har erfarenhet från flera branscher och lyssnar gärna på nya förslag.

Vi kan ta ditt projekt till nästa nivå

Vi är ett litet och snabbfotat ingenjörsföretag som arbetar med statik och stomstabilitet vid industriellt byggande i trä och stål.

Vi kortar dina ledtider genom att baserat på arkitektens 3D-modell utföra detaljerad lastnedräkning och konstruktionskontroll. Det industriella flödet i våra FEM-analyser ger garanterade ledtider till fasta priser i en kvalitetssäkrad repetitiv process.

Inom maskindesign har vi gedigen erfarenhet från flera branscher och kan ta ett projekt hela vägen från idé till färdig produkt. Vi levererar hållfasthetsberäkningar, tillverkningsritningar, manual, riskbedömning och CE-dokumentation.

POJI

Vi gör det annorlunda. Tidigare information. Fast pris.

Vår parameteriserade och kvalitetssäkrade tjänst för FEM-analys av byggnader innebär en effektivisering av antalet led vid beräkningsarbetet. Det gör att våra samarbetspartners inom industriellt byggande av t.ex. modulhus vinner effektivitet, tid och trygghet.

Vi har erfarenhet av att leverera det bästa resultatet

Tranbaret

Tranbäret Snurrom

Byggstart: Maj 2019
Inflytt: Aug 2020
Antal lägenheter: 218 st
Ort: Kalmar

Sandtorp Dansbanan

Sandtorp Dansbanan

Byggstart: Okt. 2018 
Inflytt: Dec. 2019
Antal lägenheter: 117 st 
Ort: Norrköping

Autogyron

Autogyron

Byggstart: Maj 2020 
Inflytt: –
Antal lägenheter: 117 st 
Ort: Örebro