MASKINKONSTRUKTION SOM GER DIG EN EFFEKTIVARE HUSFABRIK

Industrialisera din byggprocess med effektiva lösningar som förenklar varje moment i produktionen. Poji utvecklar, konstruerar, CE-märker, tillverkar specialprodukter för exempelvis lyft, montage och logistik.

Maskinkonstruktion för industriellt byggande

En industri behöver specialprodukter perfekt anpassade för sin specifika funktion. Generiska lösningar tar dig en bit på vägen, men vill du få en verkligt effektiv produktion behöver du unika lösningar för lyft, montage och logistik.

 

Med stor erfarenhet från både byggkonstruktion och maskinkonstruktion utvecklar och konstruerar pojis maskiningenjörer unika CE-märkta maskiner.

Maskinkonstruktion POJI

Så konstruerar vi din lösning - från idé till färdig CE-märkt produkt

Poji hjälper industrier att förenkla och effektivisera lyft, montage och logistik i hela produktionskedjan. Vi utvecklar, dimensionerar och tar fram konstruktionshandlingar, men kan också CE-märka och legotillverka din produkt.

Tar fram koncept

Konstruktionen verifieras utifrån funktion, hållfasthet, tillverkningsbarhet och användarvänlighet.

Produktion

Vi tar fram ritningsunderlag, produktionshandlingar och dokumentation. Sedan legotillverkning.

CE-märkning & driftsättning

Din färdiga maskin levereras CE-märkt, med manual och riskbedömning. Vid behov får du utbildning och driftsättning.

Exempel på maskiner vi konstruerat:

Lyftok för byggmoduler förenklar logistik

Lyftoket Landkrabban gör det enklare och säkrare att lyfta husmoduler av och på båtar och lastbilar.

Lyftbalk för båtar

Med en lyftbalk för att enkelt plocka i och ur båtar ur vattnet slipper Karlstad Sjötrafik hyra en dyr mobilkran.

Avancerat lyftverktyg för båtar

Fiskgjusen är ett avancerat lyftverktyg för att lyfta i och ur båtar ur vattnet, som kan roteras och förskjutas i alla led.

Låt inte generiska maskiner sänka produktionen - kontakta oss

Har du en flaskhals i din produktion som du vill bli av med? Hör av dig till oss så hjälper vi dig konstruera en effektivare lösning.

Några av våra maskinkonstruktioner

Lyftbalk lyfter båtar med hjullastare

Lyftbalk ersätter dyr mobilkran för Karlstad Sjötrafik

Karlstad Sjötrafik brukade hyra en dyr kranbil för att lyfta i och ur båtar i sjön. Poji fick i uppdrag att konstruera en lyftbalk som gör att de kan lyfta sina båtar med en hjullastare istället. Det spar tid och pengar och förenklar vardagen för Karlstad Sjötrafik.

Läs mer »