MASKINKONSTRUKTION

Vi tar ditt projekt hela vägen från en lysande idé till färdig produkt. Och vi levererar resultat som uppfyller de krav som ställs enligt gällande branschnormer.

Din idé är vår verkstad

Vi har gedigen erfarenhet av konstruktionslösningar inom flera områden och kan ta ett projekt hela vägen från idé till färdig produkt. Vi levererar hållfasthetsberäkningar, tillverkningsritningar, manual, riskbedömning och CE-dokumentation.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Maskinkonstruktion POJI

Så jobbar vi i våra projekt

När vi jobbar med byggkonstruktion börjar vi med att lyfta in 3D-geometri av din arkitektmodell in i vår parameteriserade beräkningsvärld.

Vi samarbetar gärna

Det finns god kompetens och erfarenhet i företaget, och skulle det krävas ytterligare specialkunskaper har vi ett brett och pålitligt nätverk av kolleger att samarbeta med. 

En trygg samarbetspartner

Slutligen dokumenterar vi byggnadens laster, nyttjandegrad och stomstabiltet i den rapport du behöver för att vara trygg med att din konstruktion uppfyller ställda krav

Hör av dig till oss om du vill veta mer

Vi är erfarna ingenjörer som arbetar med fokus på dig som kund. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att finna den bästa lösningen för dig och ditt företag.