BYGG BÄTTRE MODULHUS BILLIGARE MED BYGGNADSKONSTRUKTION SOM SPAR TID OCH MATERIAL

Blixtsnabb byggnadskonstruktion med konstruktionsanalyser och lastnedräkningar till fast pris och garanterad leveranstid.

De flesta konstruktioner är FÖR bra

Husfabriker vill snabbt leverera kvalitetsbyggnader till konkurrenskraftiga priser.

Men konstruktionsberäkning blir ofta en dyr och tidskrävande flaskhals.

För att vinna tid och spara pengar överslagsräknar man, och kompenserar ovissheten med grövre material än man behöver. Bygger in dyra motvikter och krysstag, som gör konstruktionen starkare och dyrare än nödvändigt.

Problemet är att med grövre dimensioner krymper boytan och lönsamheten ytterligare. Samtidigt känns det fel att belasta klimatet med onödig materialförbrukning.

Byggnadskonstruktion Poji

Så hjälper vi dig spara tid, pengar och material

Poji hjälper husfabriker att dimensionera hela hus, moduler och väggar snabbt och systematiskt. Genom att integrera våra programvaror med din industriella process kan vi automatiskt läsa in arkitektens 3D-modell med all väsentlig data om din konstruktion. Efter avancerad FEM-analys spottar vi ut exakt den data du behöver, när du behöver den.

Du får dimensionering och analyser i 3 nivåer

Industriellt byggande

I offertstadiet får du inom 24 timmar förenklade handlingar med uppskattad belastning på stomme och grund, så att du kan beställa rätt material och handla upp en grundentreprenad.

Detaljerad projektering

När det blir affär gör vi detaljutvärdering i 3D och inom 2-3 veckor får du noggranna beräkningar på vindstabilitet, grundlaster och belastning på hela huset - vägg för vägg, på detaljnivå.

Konstruktionsdokumenatation

När du gjort färdigt bygghandlingarna tar vi snabbt fram all konstruktionsdokumentation som verifierar att alla ritningar är rätt dimensionerade för den belastning som gäller.

Industriellt anpassad byggnadskonstruktion för olika material

Industriellt byggande

Du får parametriserade arbetsprocesser helt anpassade efter industriellt modulbyggande.

Träkonstruktioner

Korslimmat trä, LVL eller trästomme? På Poji finns flera diplomerade träkonstruktörer med kompetens att hantera de flesta träkonstruktioner.

Stålkonstruktioner

Som medlemmar och utbildade av SBI, Svensk Stålbyggnadsinstitut, och med stor erfarenhet av modulära stålkonstruktioner, kan vi hjälpa dig utveckla och verifiera ditt byggsystem.

Håll budget och tidplan med fast pris och garanterad leveranstid

Slipp tråkiga kallduscher. Genom hög integration med din produktionsprocess kan vi arbeta snabbare än andra konsulter. Eftersom vi vet ledtiden för varje FEM-analys och lastnedräkning får du fast pris och garanterad leveranstid.

Några projekt vi levererat lastnedräkningar och konstruktionsdokumentation till

Glidplanet

Glidplanet

Byggstart: Dec 2019
Inflytt: Nov 2020
Antal lägenheter: 157 st
Ort: Örebro

Tältet

Byggstart: Dec 2019
Inflytt: Mars 2021
Antal lägenheter: 159 st
Ort: Luleå

Autogyron

Autogyron

Byggstart: Maj 2020
Inflytt: -
Antal lägenheter: 117 st
Ort: Örebro