BYGGNADSKONSTRUKTION

Vi erbjuder en automatiserad beräkningstjänst som spar tid och ökar leveranssäkerheten åt vår kund.

Säkra beräkningar som spar tid

POJIs automatiserade tjänst för 3d FEM-analys av byggnader kortar ledtiderna för våra samarbetspartners inom industriellt modulbyggande. Vår tjänst ger också större tillförlitlighet och trygghet i de laster som dimensionerar byggnad och grund.

Dessutom till ett fast pris och med fasta leveranstider.

Byggnadskonstruktion Poji

Industriellt byggande

Vi levererar parameteriserade arbetsprocesser anpassade för det industriella modulbyggandet.

Lastnedräkning

POJI ger dig en tydlig bild av din byggnads laster i varje bärande element från grund till tak.

Stomstabilitet

Behövs extra stöd i hård vind eller klarar din konstruktion kraven som den ser ut?

Stålkonstruktion

Svetskapacitet? Bultlaster? Materialkvalitet?
Knäcklängder? POJI ger dig svar.

Träkonstruktion

Korslimmat trä, KLT, eller regelstomme?
Vi på Poji tar tag i bägge.

Vi tar in data

När vi jobbar med byggkonstruktion börjar vi med att granska arkitektens intentioner. Utifrån dessa genererar vi beräkningsmoduler.

Vi bearbetar

Därefter applicerar vi lasterna på den sammansatta modellen av byggnaden och utvärderar grundlaster, vägglaster, spikplåtar osv och summerar helheten.

Du får rapport

Slutligen dokumenterar vi byggnadens laster och stomstabilitet i de rapporter du behöver för att vara trygg med din dimensionering av byggnaden.

Hör av dig till oss om du vill veta mer

Vi är erfarna ingenjörer som arbetar med fokus på dig som kund. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig att finna den bästa lösningen för dig och ditt företag.