Landkrabban lyfter husmoduler i hamn

Enklare och säkrare logistik med lyftoket Landkrabban

Att hantera husmoduler i en hamn var tidigare både krångligt och farligt. Man kunde inte ta emot moduler staplade på varandra. Lyftkedjorna behövde kopplas fast manuellt och att klättra runt på halkiga inplastade moduler medförde stora arbetsmiljörisker. 

Minskade arbetsmiljöriskerna

Dessutom var hanteringen dyr eftersom gods som inte kan staplas tar mycket plats i hamnen.

– Med Landkrabban minskade arbetsmiljöriskerna och vi kunde plötsligt lossa på högre höjd utan att skicka upp folk. Den gjorde det möjligt att stapla modulerna på varandra på hamnplan, berättar Robert Tingvall, före detta vd på Södertälje Hamn, som årligen hanterar 30.000 TEU-containrar och flera hundra husmoduler.

Lyfter husmoduler snabbare och enklare

Landkrabban är en lyftanordning som gör det enklare, snabbare och säkrare att lyfta husmoduler av och på båtar och lastbilar. 
– Hanteringen är enkel eftersom vi kan koppla fast Landkrabban på truckar och kranar i den befintliga maskinparken. Det blev ett standardiserat arbetssätt, där hamnarbetarna kan fortsätta jobba på samma sätt som de är vana vid, säger Robert Tingvall. 

Just nu jobbar Poji påhttp://poji.se/studenter-hjalper-oss-utveckla-lyftoket-landkrabban/ en vidareutveckling av Landkrabban som kommer bli ännu snabbare och enklare att arbeta med.