Marie Niljung är Pojis bollplank för HR-frågor

Även ingenjörer ska må bra på jobbet

Bra företag tar hand om sina medarbetare. För att lyckas krävs ett strukturerat förebyggande arbete som förebygger stress, skador och ohälsa