Hans Cramnert, verksamhetskonsult med LEAN som specialité

Skippa ALLT som inte skapar värde

Hur ökar man ett företags effektivitet och lönsamhet? 

Det funderar Hans Cramnert mycket på som verksamhetskonsult på Jaxbird. Ett svar kan vara att införa LEAN som strategi för att utveckla verksamheten, vilket är precis vad Hans hjälper Poji att göra nu.

Men vad innebär det och hur går det till? 

Hans Cramnert har infört LEANs filosofi, metoder och verktyg i många verksamheter. Överallt  – från skolkök till industrier och ingenjörsfirmor – minskar det produktionstiden och ökar medarbetarnas engagemang.

– LEAN handlar om att låta ALLA vara med och ta bort aktiviteter i arbetsprocesserna som inte skapar värde. Det kan vara att vi letar, väntar, hämtar, eller gör om saker. Genom att ta bort sådana aktiviteter frigör vi tid till att göra RÄTT saker. Resultatet är ett snabbare produktionsflöde, mer involverad personal och nöjdare kunder. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel, säger Hans.

Vad är LEAN?

Efter andra världskriget började Toyota tillverka bilar. Eftersom Japan hade brist på kapital och resurser valde Toyota att utveckla en produktion som fokuserar på flödeseffektivitet.

Målet var att korta tiden från beställning till fakturering och betalning genom att ta bort aktiviteter som inte skapade värde. 

Stannade produktionsbandet

Medarbetarna på Toyota fick i uppdrag att stanna produktionsbandet och tillkalla en arbetsledare om de hittade fel. På så sätt identifierades och åtgärdades fel och brister i tillverkningen kontinuerligt. Det ledde till snabbare produktion och ökad kvalitet.

Metodiken fick senare namnet LEAN, som betyder “resurssnål”. För den som vill läsa mer om LEAN så rekommenderar Hans gärna boken “Detta är LEAN”, av Niklas Modig och Pär Åhlström.

”När Scania implementerade LEAN kunde de producera betydligt fler lastbilar än tidigare. Dessutom gick kvalitetskostnaderna ner och både personalomsättning och sjukfrånvaro minskade”.

Hans Cramnert

Identifierar fel – ökar produktion och kvalitet

– Under 90-talet spred sig LEAN över världen. När Scania implementerade metodiken, kunde de producera betydligt fler lastbilar än tidigare. Dessutom gick kvalitetskostnaderna ner och både personalomsättning och sjukfrånvaro minskade, berättar Hans.

Hjälper Poji göra ständiga förbättringar

Sedan några månader tillbaka arbetar Hans med Poji för att hjälpa oss att utveckla våra arbetsprocesser och effektivisera vår verksamhet.

Hans har infört förbättringsmöten varje vecka, där han coachar oss i metodiken, så att vi lär oss att göra ständiga förbättringar.

–  Poji vill lägga mer tid på att göra beräkningar, och plocka bort moment som är olönsamma. Vi har inventerat vilka arbetsmoment som finns från order till faktura. Jag lär Poji tänket, men vad de hittar och hur de utvecklar sina arbetsprocesser sköter de bäst själva, säger Hans.

Allt på rätt ställe förenklar

Ta en verkstad exempelvis. Det är alltid de som jobbar i verkstaden som vet vilka saker som behöver förbättras. Om man ställer alla saker på rätt ställe så behöver ingen leta efter verktyg. Och om alla hjälps åt att finslipa och utveckla arbetsprocesserna kommer verksamhetens flöde att öka.

– Det är särskilt kul att jobba med småföretag, för dem syns det ofta med en ökad omsättning och nöjdare medarbetare, säger Hans.

Alla på företaget har koll

Enligt Linus Ekhagen, beräkningsingenjör på Poji, har det gjort skillnad.

– Tidigare höll vi på med sporadiska förbättringar, men Hans har hjälpt oss skapa en struktur. Nu avsätter vi tid och prioriterar utvecklingsarbetet. Alla på bolaget har koll på vad som gjorts och är mer vaksamma på saker som kan utvecklas, säger Linus.

Linus Ekhagen, beräkningsingenjör
Linus Ekhagen, beräkningsingenjör på Poji.

Funkar bättre än förväntat

– Tanken är att vi steg för steg ska trimma bort alla små onödiga saker för att bli bättre och snabbare på det vi gör. Hittills funkar det bättre än förväntat, tack vare Hans kloka vägledning, säger Per-Olof Hulthe, vd på Poji.