Anders Blomberg, landskapsarkitekt på Nest Landskapsarkitektur

Vad gör en landskapsarkitekt?

När Anders Blomberg tog en promenad runt Sandgrundsudden i höstas var han euforisk. Efter åtta år på ingenjörsföretaget Sweco skulle han starta egen konsultverksamhet som landskapsarkitekt, och första uppdraget var redan i hamn.

Flygande start

Företaget fick det musikaliska namnet Kvint Landskapsarkitektur, eftersom Anders stora fritidsintresse är musik. Han gjorde en lång lista över företag han ville ha som kunder. Men redan första veckan hörde folk av sig för att köpa hans tjänster, så det blev en flygande start.

Ritar allt i stan som inte är hus

Som landskapsarkitekt arbetar Anders med det mesta i en stad som inte är byggnader. Det är hans uppgift att gestalta en miljö så att den är tillgänglig för de som ska leva och verka i den, som fotgängare, bilar, cyklister, transporter och utryckningsfordon.

Samtidigt måste Anders följa alla krav och riktlinjer som finns för dagvatten, regnbäddar och klimatanpassningar, utan att tumma på estetik eller budget.

– Det finns så många olika saker man måste behärska som landskapsarkitekt. Det är teknik och estetik, men också materialkunskap, ekonomi, juridik, och mänskliga relationer. Det är just mixen av alla olika discipliner, och att det finns så oändligt mycket att lära sig, som gör det här yrket så intressant, menar Anders.

Exempel att vara stolt över

De flesta av sina yrkesfärdigheter har Anders lärt sig på Sweco, genom alla spännande projekt han deltog i.
Mest lyser han upp när han berättar om bygget av kajpromenaden vid Packhusallén i Kanikenäset i Karlstad.

– Där stod jag för den mesta gestaltningen och mark- och landskapsprojektering. Dessutom ritade jag och tog fram bygghandlingar för allt från grundkonceptet ner till vilket bergtag graniten skulle hämtas ifrån. Slutresultatet blev väldigt bra, tycker Anders.

Samarbetar med Poji

Ända sedan den euforiska promenaden runt Sandgrundsudden har Anders arbetat med industriella husbyggaren MOKO som största kund, men han ritar även en del privata trädgårdar och samarbetar med markentreprenören Kvalitetsmark i skolprojekt. Dessutom arbetar han nära POJI för att hitta samverkansprojekt och utbyta erfarenheter.

– Det jag gillar med Poji är att de har ett långt utvecklat industritänk i sina processer, vilket jag tror är precis vad byggbranschen behöver för att kunna effektiviseras, säger Anders.

Digitaliserar sitt arbete

Precis som Poji så strävar Anders efter att digitalisera sin verksamhet så långt som möjligt. Han jobbar till stor del i 3D för att snabbt kunna extrahera data ur sina skisser och ritningar, och i dagarna beställde han en drönare att använda för att snabbt göra digitala modeller över en befintlig miljö.

– Inom landskapsarkitekturen finns en stor potential för teknikutveckling. Jag försöker hålla mig i framkant för att kunna hjälpa mina kunder så effektivt som möjligt. Exempelvis genom att i ett tidigt skede beräkna hur mycket material som kan behöva köpas in, avslutar Anders.

Tillsammans är vi mer kompletta

Kvint Landskapsarkitektur är ett av flera företag som Poji samarbetar med för att kunna erbjuda ett mer komplett utbud av tjänster kring projektering och konstruktion av flerbostadshus.


Läs om våra andra samarbetspartners:

Oztech
Nest Arkitektur